Heart Rhythm Dance

Intuitivní tanec Heart Rhythm Dance je způsob fyzické a duševní terapie, která v pohybu nechává prostor pro vlastní vyjádření. Tento styl tance umožňuje naslouchat vnitřnímu volání. Díky flexibilitě těla a svobodnému pohybu si každý může vybrat způsob, jakým dosáhne rovnováhy na úrovni fyzického, energetického i emocionálního těla. Prostřednictvím intuice a smyslů (doteku, hlasu, pohybu…) může tančící zkoumat vjemy, které se během tance vynoří (nejen na fyzické, ale především na duševní úrovni), a které se následně propojí v jeden celek na úrovni vnímání – mysli, těla, emocí, představivosti a duše.

Intuitivní tanec může způsobit náhlý výbuch radosti, štěstí, tvořivosti a spontánního uzdravení…

O co vlastně jde?

Tanec vychází z naší podstaty nejhlubšího vědomí. Intuitní tanec TaUry – Heart Rhythm Dance zboří iluze o nás samých a ucítíme naše pravé Já  a to pomocí „emočního tance“ tedy mostu mezi duší a vědomím. Vydáme se pohybem zpátky ke svým kořenům a navážeme znovu vztah se svým tělem.

I přes náš jednostranný rozvoj materialismu, je třeba naslouchat a věřit svým vlastním pocitům a intuici. Naučíme se je vyjadřovat a myslet sami na sebe.

Používají se jednotlivé techniky – dýchání, dotek, pohyb a hudbu k úplné svobodě. Tanec rozpouští hranice mezi dechem, pohybem a hudbou.

Praxí k vědění …

Naše tělo je tvořeno energií, která v nás stále obíhá, bez ní bychom neexistovali. Pod vlivem nesprávného životního stylu (nejen příjmem potravy, stres, ale i špatnou psychohygienou) se vytvářejí energetické bloky, které můžou vést k psychickým a zdravotním obtížím.

Aktivují se samoléčebné procesy a zharmonizuje se tok energií v těle. Jedná se o prastarou terapeutickou metodu, ke které se pojí krátký indiánský příběh:

Nemocní lidé z kmene chodí za místním šamanem, aby je uzdravil. A jeho první otázka?  

„Kdy jste přestali tančit a zpívat…?“

soukrome-lekce